Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
13.10.2021 Publicație căsătorie Butnaru Marian și Toma Andreea Loredana
06.10.2021 Publicație căsătorie Lucan Ionuț Ciprian și Balios Cătălina Georgiana
29.09.2021 Publicație căsătorie Botezatu Mihăiță Costel și Tofan Ionela
Hotărârea nr.44/30.09.2021 privind aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul IV, anul 2021
Hotărârea nr.43/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general, pentru obiectivul de investiții cu denumirea „Reabilitare drumuri comunale și sătești în comuna Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.42/30.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Dolhești în Consiliul de Administrație, și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității învățământului din cadrul Școlii Gimnaziale Dolhești
Hotărârea nr.41/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2021
Hotărârea nr.40/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. III, anul 2021
Hotărârea nr.39/22.09.2021 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL II, pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.38/22.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții cu denumirea: „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.37/13.09.2021 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat, pentru obiectivul de investiții cu denumirea: „Construire și dotare dispensar medical în localitatea Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a
Hotărârea nr.36/13.09.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: „Construire și dotare dispensar medical în localitatea Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a
Hotărârea nr.35/13.09.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat, pentru obiectivul de investiții: „Construire grădinița cu programul normal în sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.34/13.09.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: „Construire grădinița cu programul normal în sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.33/13.09.2021 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL II, pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.32/13.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții cu denumirea „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.31/26.08.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 - 2027, pentru Comuna Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.30/18.08.2021 privind înlocuirea responsabilului legal al proiectului „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Construire rețea de canalizare și stație de epurare în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Modernizare DS1 - km 0+000 - 0+200 (DJ 244F - Livada moștenitorii Sava Mușat) și DC 69 - km 6+000 - 8+600 (limita intravilan satul Dolhești - limita intravilan satul Brădicești)
Hotărârea nr.29/18.08.2021 privind solicitarea de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție pentru proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Construire rețea de canalizare și stație de epurare în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Modernizare DS1 - km 0+000 - 0+200 (DJ 244F - Livada moștenitorii Sava Mușat) și DC 69 - km 6+000 - 8+600
Declarație de interese 2020 - Vieru Napoleon Vasile
Declarație de interese 2020 - Spînu Elena
Declarație de interese 2020 - Sava Dorin
Declarație de interese 2020 - Marcu Ana
Declarație de interese 2020 - Iordache Constantin
Declarație de interese 2020 - Holmu Constantin
Declarație de interese 2020 - Faur Vasile
Declarație de interese 2020 - Colța Liliana
Declarație de interese 2020 - Butnariu Dorin Petru
Declarație de interese 2020 - Berbecaru Daniel
Declarație de interese 2020 - Berbecaru Ana-Maria

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Dolhești - Perioada de referință 2021 - 2027

Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Consiliului Local și al Primăriei Comunei Dolhești pentru a furniza toate elementele necesare în abordarea problemelor și oportunităților cu care se confruntă comunitatea, în luarea de decizii locale echitabile, astfel încât să fie realizat un ghid de dezvoltare a localității în acord cu voința cetățenilor.

Obiectivul general al strategiei constă în stabilirea unui cadru general de dezvoltare a comunei Dolhești prin creșterea capacității economico-sociale pentru perioada 2021-2027, obiectiv conceput în corelație cu principiile dezvoltării durabile.

Comuna Dolhești trebuie să implementeze o viziune strategică în vederea dezvoltării durabile, în acord cu strategiile de dezvoltare Citeste mai mult...

Documente pdf
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Dolhești - Perioada de referință 2021 - 2027

Vizualizari: 27
Data creare: 23-07-2021 17:04:04

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL DOLHEȘTI - ANUL 2021

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL DOLHEȘTI - Anul 2021

Documente pdf
HCL Dolhești nr. 1 - 4 din 08.01.2021
HCL Dolhești nr. 5 - 7 din 21.01.2021
HCL Dolhești nr. 8 - 9 din 28.01.2021
HCL Dolhești nr. 10 din 25.02.2021
HCL Dolhești nr. 11 - 15 din 25.03.2021
HCL Dolhesti nr. 16 - 19 din 22.04.2021
HCL Dolhesti nr. 20 - 21 DIN 29.04.2021
Anexa la HCL nr. 21 din 29.04.2021 - Impozite și taxe locale
Hotărârea nr.22/27.05.2021 privind asigurarea suportului IT în vederea organizării Monitorul Oficial Local în format electronic
Hotărârea nr.23/03.06.2021 privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Dohești în relația cu AFIR, pentru realizarea proiectului de investiții cu denumirea „Achiziționare buldoexcavator”
Hotărârea nr.24/30.06.2021 pentru aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul III, anul 2021
Hotărârea nr.25/30.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru, pentru achiziția produselor aferente anului școlar 2021 - 2022, în cadrul Programului pentru școli al României
Hotărârea nr.26/29.07.2021 privind aprobarea Codului de etică pentru personalul din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.27/29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de gospodărire, înfrumusețare și de mediu a comunei Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.28/29.07.2021 privind aprobarea constituirii Grupului de Inițiativă Locală - „Pietriș, comuna Dolhești”, pentru dezvoltarea comunității de romi, satul Pietriș, comuna Dolhești
Hotărârea nr.29/18.08.2021 privind solicitarea de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție pentru proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Construire rețea de canalizare și stație de epurare în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Modernizare DS1 - km 0+000 - 0+200 (DJ 244F - Livada moștenitorii Sava Mușat) și DC 69 - km 6+000 - 8+600
Hotărârea nr.30/18.08.2021 privind înlocuirea responsabilului legal al proiectului „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Construire rețea de canalizare și stație de epurare în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Modernizare DS1 - km 0+000 - 0+200 (DJ 244F - Livada moștenitorii Sava Mușat) și DC 69 - km 6+000 - 8+600 (limita intravilan satul Dolhești - limita intravilan satul Brădicești)
Hotărârea nr.31/26.08.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 - 2027, pentru Comuna Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.32/13.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții cu denumirea „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.33/13.09.2021 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL II, pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.34/13.09.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: „Construire grădinița cu programul normal în sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.35/13.09.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat, pentru obiectivul de investiții: „Construire grădinița cu programul normal în sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.36/13.09.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: „Construire și dotare dispensar medical în localitatea Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a
Hotărârea nr.37/13.09.2021 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat, pentru obiectivul de investiții cu denumirea: „Construire și dotare dispensar medical în localitatea Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a
Hotărârea nr.38/22.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții cu denumirea: „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.39/22.09.2021 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL II, pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.40/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. III, anul 2021
Hotărârea nr.41/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2021
Hotărârea nr.42/30.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Dolhești în Consiliul de Administrație, și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității învățământului din cadrul Școlii Gimnaziale Dolhești
Hotărârea nr.43/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general, pentru obiectivul de investiții cu denumirea „Reabilitare drumuri comunale și sătești în comuna Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.44/30.09.2021 privind aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul IV, anul 2021

Vizualizari: 64
Data creare: 02-03-2021 15:17:36

Hotărârile Consiliului Local DolheștiDocumente pdf
Hotărârea nr.34/27.08.2020 privind instrumentarea proiectului: „Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat stradal în comuna Dolhești, județul Iași” în vederea depunerii spre finanțare la M.D.R.A.P. prin Programul Naționale de dezvoltare locală Subprogramul „Modernizarea satului românesc”
Hotărârea nr.35/27.08.2020 privind aprobarea implementării proiectului de investiție „Achiziționare buldoexcavator” și a documentației indicatorilor tehnico-economici ai acestuia
Hotărârea nr.36/27.08.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru, pentru achiziția produselor aferente anului școlar 2020-2021, în cadrul Programului pentru școli al României
Hotărârea nr.37/27.08.2020 privind aprobarea Dispoziției nr.191/2020 privind rectificarea Bugetului local pentru trimestrul III, anul 2020
Hotărârea nr.38/27.08.2020 privind solicitarea de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție pentru proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Construire rețea de canalizare și stație de epurare în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Modernizare DS1 - km 0+000 - 0+200 (DJ 244F - Livada moștenitorii Sava Mușat) și DC 69 - km 6+000 - 8+600 (limita intravilan satul Dolhești - limita intravilan sa
Hotărârea nr.39/27.08.2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trimestrul III, anul 2020
Hotărârea nr.40/04.09.2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trimestrul III, anul 2020
Hotărârea nr.41/24.09.2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. III și trim. IV, anul 2020
Hotărârea nr.42/24.09.2020 privind suplimentarea contribuției proprii în cadrul proiectului NOEX - Spune Nu Excluziunii sociale
Hotărârea nr.43/13.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședința ordinară din 13.11.2020
Hotărârea nr.44/13.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dolhești, pentru mandatul 2020 - 2024
Hotărârea nr.45/13.11.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Dolhești pentru mandatul 2020 - 2024
Hotărârea nr.46/13.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Dolhești și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Dolhești în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS
Hotărârea nr.47/13.11.2020 privind completarea Consiliului de Administrație și Comisia de evaluare și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale Dolhești
Hotărârea nr.48/13.11.2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2020
Hotărârea nr.49/13.11.2020 privind aprobarea proiectului „E-ÎNVĂȚARE, EDUCAȚIE DIGITALĂ PENTRU TOȚI COPIII DIN COMUNA DOLHEȘTI, JUD. IAȘI” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020
Hotărârea nr.50/03.12.2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2020
Hotărârea nr.51/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în Comuna Dolhești, Județul Iași
Hotărârea nr.52/21.12.2020 privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
Hotărârea nr.53/21.12.2020 privind aprobarea Dispoziției nr.368/2020 privind rectificarea Bugetului local pentru trimestrul IV anul 2020
Hotărârea nr.54/21.12.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni, obiective și lucrări de interes local, pentru anul 2021
Hotărârea nr.55/21.12.2020 privind aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul I, anul 2021
Hotărârea nr.56/21.12.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Dolhești, pentru anul 2021

Vizualizari: 71
Data creare: 31-12-2020 01:32:39

Numerotare sectii de vot alegeri locale 2020 - județul Iași

Anunt privind sediul, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare - alegeri locale 2020 - județul Iași

Documente pdf
Anunt privind sediul, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare-alegeri locale 2020

Vizualizari: 122
Data creare: 11-09-2020 14:54:57

Anunt privind sediul, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare-alegeri locale 2020

Anunt privind sediul, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din circumscriptia electorală nr. 31 Dolhești, județul Iași -alegeri locale 2020

Documente pdf
Anunt privind sediul, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare-alegeri locale 2020

Vizualizari: 122
Data creare: 11-09-2020 00:39:33

Hotărârile nr. 30 - 33 din 30.07.2020

Hotărârile nr. 30 - 33 din 30.07.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 30 - 33 din 30.07.2020

Vizualizari: 114
Data creare: 01-09-2020 15:45:16

Hotărârile nr. 26 - 29 din 25.06.2020

Hotărârile nr. 26 - 29 din 25.06.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 26 - 29 din 25.06.2020

Vizualizari: 114
Data creare: 01-09-2020 15:41:23

Hotărârea nr.2 și proces verbal de afișare

Hotărârea nr.2 și proces verbal de afișare

Vizualizari: 132
Data creare: 16-08-2020 09:15:02

Hotărârile nr. 23 - 25 din 29.05.2020

Hotărârile nr. 23 - 25 din 29.05.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 23 - 25 din 29.05.2020

Vizualizari: 166
Data creare: 08-07-2020 11:49:08

Lista salarii la 31 martie 2020

Lista salarii la 31 martie 2020 cf. art.33 , alin 1) din Legea 153/2017

Documente pdf
Lista salarii la 31 martie 2020 cf. art.33 , alin 1) din Legea 153/2017
Lista salarii 30.09.2020

Vizualizari: 220
Data creare: 11-05-2020 13:07:17

Hotărârile nr.18 - 22 din 30 aprilie 2020

Hotărârile nr. 18 - 22 din 30 aprilie 2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 18 - 22 din 30 aprilie 2020

Vizualizari: 200
Data creare: 05-05-2020 10:49:15

Inchiriere islaz comunal Dolhesti

Inchiriere islaz comunal Dolhesti

Documente pdf
Inchiriere islaz comunal Dolhesti
Caiet de sarcini_inchiriere islaz comunal Dolhesti

Vizualizari: 206
Data creare: 14-04-2020 12:38:20

Hotărârile nr. 15 - 17 din 26.03.2020

Hotărârile nr. 15 - 17 din 26.03.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 15 - 17 din 26.03.2020

Vizualizari: 212
Data creare: 02-04-2020 16:41:00

Hotărârile nr. 7 - 14 din 27.02.2020

Hotărârile nr. 7 - 14 din 27.02.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 7 - 14 din 27.02.2020

Vizualizari: 207
Data creare: 02-04-2020 16:28:06

Hotărârile nr. 3 - 6 din 30.01.2020

Hotărârile nr. 3 - 6 din 30.01.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 3 - 6 din 30.01.2020

Vizualizari: 201
Data creare: 02-04-2020 16:25:48

Hotărârile nr. 1 - 2 din 23.01.2020

Hotărârile nr. 1 - 2 din 23.01.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 1 - 2 din 23.01.2020

Vizualizari: 209
Data creare: 02-04-2020 16:21:42

Hotărârile nr. 61 - 64 din 23.12.2020

Hotărârile nr. 61 - 64 din 23.12.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 61 - 64 din 23.12.2020

Vizualizari: 197
Data creare: 02-04-2020 14:51:59

Hotărârile nr. 57 - 60 din 12.12.2019

Hotărârile nr. 57 - 60 din 12.12.2019

Documente pdf
Hotărârile nr. 57 - 60 din 12.12.2019

Vizualizari: 211
Data creare: 02-04-2020 14:46:31

Ordonanța militară nr.1 din 2020

Măsuri prima urgență prevenire COVID - 19

Documente pdf
Ordonanta militara nr. 1 DIN 18.03.2020

Vizualizari: 188
Data creare: 24-03-2020 12:57:02

Hotărârile 53 - 56 din 28.11.2019
- aprobarea
implementării Proiectului "Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate
de inundații în comuna Dolhești, județul Iași" și modificarea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dolhești, județul Iași,
prin înscrierea corectă a elementelor de identificare pentru drumurile afectate
de inundatii

- acordarea mandatului
special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea,
modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei
Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi -ARSACIS

rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2019

- acordarea unor ajutoare
de urgență 


Documente pdf
Hotărari adoptate la data de 28.11.2019

Vizualizari: 163
Data creare: 19-02-2020 16:49:18

Hotărârea 52 din 26.11.2019

Alegerea presedintelui de sedință

Documente pdf
Alegerea presedintelui de sedință
Hotărâri 26.11.2019

Vizualizari: 205
Data creare: 19-02-2020 16:37:00

Hotărârile 43 - 51 din 24.10.2019

- Modificare organigrama
- Aprobare drept de acces la domeniul public
- Actualizare indicatori tehnico economici

Documente pdf
Hotarari ale CL Dolhesti din 24.10.2019

Vizualizari: 192
Data creare: 19-02-2020 16:28:13

Proiect Buget local 2020

Proiect Buget local 2020

Documente pdf
Proiect Buget local comuna Dolhești, județul Iași

Vizualizari: 235
Data creare: 19-02-2020 10:03:57

Rezultate selecție planuri de afaceri NOEX

Centralizator evaluare planuri de afaceri 112764 NOEX - Spune Nu Excluziunii Sociale

Documente pdf
Centralizator evaluare planuri de afaceri 112764 NOEX - Spune Nu Excluziunii Sociale

Vizualizari: 460
Data creare: 30-01-2020 10:09:32

Recreere și sport

Comuna Dolhești dispune de un singur teren de sport, situat în satul Brădicești. Terenul de fotbal este amplasat în partea de S-E a satului Brădicești, pe albia majoră a pârăului Cetaţuia. Până în prezent nu există nici un fel de amenajări privind realizarea de facilităţi și mijloace de recreere.

Vizualizari: 194
Data creare: 07-01-2020 11:19:55

Căminul Cultural

Căminul Cultural este situat în satul Dolhești, celelalte sate fiind lipsite de astfel de dotare

Vizualizari: 196
Data creare: 07-01-2020 11:17:23

Aspecte socio - culturale


La nivelul anului 2004, activităţile culturale erau susţinute de cele patru biblioteci, din care trei sunt școlare și una publică. Fiecare școală a comunei deţine câte o mică bibliotecă.

Foto
Situația bibliotecilor din Comuna Dolhești, județul Iași

Vizualizari: 216
Data creare: 07-01-2020 11:12:44

Educație


Capitalul uman prezintă importanţă deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaţiei, al cunoștinţelor și calificării. Deși îmbunătăţirea și menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea socio-economică a mediului rural, formarea profesională reprezintă „motorul", pentru o bună dezvoltare.

La nivelul anului 2013 în comuna Dolhești funcţionează următoarele unităţi școlare:
■    Şcoala generală DOLHEŞTI - clasele I - VIII, construcţie amplasată în centrul satului DOLHEŞTI.
■    Şcoala gen Citeste mai mult...

Foto
Tabelul nr.1 Evoluţia numărului de elevi pe trepte de învăţământ pentru intervalul 2001 - 2011

Vizualizari: 252
Data creare: 07-01-2020 10:48:49

Finanțarea dezvoltării economice locale


   Într-un studiu asupra oportunităților de dezvoltare integrată a mediului rural din județul Iași, al cărui scop a fost de creștere a oportunităţilor de ocupare, prin sprijinirea unor noi forme ocupaţionale pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale a fost aplicat un chestionar de evaluare pe un număr de 362 de subiecți. Una dintre variabilele urmărite în cadrul studiului a fost oportunitatea de dezvoltare a afacerilor în mediul rural, în termeni de percepție și inițiativă.

La nivelul respondenților studiului mai sus amintit (chestionarul a permis alegerea multiplă), se poate identifica percepția asupra dezvoltării locale, pe patru mari paliere:

a)    Crearea de noi locuri de muncă - dezvoltarea afacerilor în mediul rural este privită Citeste mai mult...

Foto
Percepția asupra dezvoltării locale în județul Iași

Vizualizari: 183
Data creare: 06-01-2020 21:44:33

Agricultura comunei Dolhești, județul Iași


Sectorul dominant în economia comunei Dolhești este agricultura. Din suprafaţa totală a comunei (5537 ha), ponderea terenului agricol este de 40,50% (2043 ha).

Datele indică faptul că, faţă de anul 2006, în anul 2010 s-a înregistrat o creștere a suprafeţei arabilului. Cea mai semnificativă modificare se referă la scăderea suprafeţei de livezi. O tendinţă descrescătoare înregistrează și suprafeţele ocupate cu fâneţe.

Pe teritoriul comunei funcţionează un număr de 14 societăţi cu activitate agricolă, 7 cu activitate de cultivare a plantelor și 7 cu creșterea animalelor.

A. Producţia vegetală

Solurile prezente pe teritoriul comunei Dolhești fac parte din categoria solurilor podzolice, și a solurilor brune, corespunzătoar Citeste mai mult...

Foto
Evoluția producției medii la ha pentru principalele culturi agricole

Vizualizari: 196
Data creare: 06-01-2020 21:19:24

Comuna Dolhești - Istoria comunei

Localizare comuna Dolhești, județul IașiTeritoriul comunei Dolhești se află la 50 de km de municipiul lași și la 27 km de municipiul Huși, fiind traversat prin partea de NE și E de drumul naţional lași-Huși și de râul Crasna cu afluenţii săi: Crăsniţa, Cetăţuia și Pietri

Anunt concurs ocupare 3 posturi contractuale

Anunt concurs ocupare 3 posturi vacante de responsabil proces în cadrul proiectului “NOEX- Spune Nu Excluziunii Sociale” cod MySMIS 112764, cu finanțare prin POCU 2014 – 2020 sectiunea Program POCU 2014-2020