Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Hotărârea nr.16/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în comuna Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.15/27.04.2023 privind aprobare D.A.L.I., a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectul de investiții „Reabilitare și modernizare Sediu Primărie Dolhești, sat Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin PNRR
Hotărârea nr.14/27.04.2023 privind aprobare D.A.L.I., a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala Primară din satul Pietriș, sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin PNRR
Hotărârea nr.13/27.04.2023 privind aprobare Strategie de Dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei delegării, pentru perioada 2023-2028
Hotărârea nr.12/30.03.2023 cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiștile aflate pe raza unității administrativ teritoriale Comuna Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.11/30.03.2023 privind asocierea comunei Dolhești cu parteneri publici, privați și organizați din societatea civilă în vederea aderării la Asociația Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului”
Hotărârea nr.10/30.03.2023 privind aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul II, anul 2023
Hotărârea nr.09/30.03.2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT - COMUNA DOLHEȘTI în AGA ADIS Iași în vederea neaprobării modificării tarifelor de sortare, compostare, transfer și tratare mecano-biologică a deșeurilor aferente activităților de salubrizare din Contractul de delegare prin concesiune a operării stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași
Hotărârea nr.08
Proiect de hotărâre nr. 759 din 03.04.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în comuna Dolhești, județul Iași
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DOLHEȘTI nr.151/ 06.02.2023 privind delegarea atribuțiilor de Secretar General al Comunei Dolhești, doamnei Colța Liliana, consilier superior în cadrul compartimentului financiar contabil și achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei Dolhești
DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI DOLHEȘTI nr.150/ 06.02.2023 privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Iordache Constantin, Secretar General al Comunei Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.07/14.02.2023 privind aprobarea împuternicirii UAT Dolhești - Consiliul Local al Comunei Dolhești, a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15 Educație
Hotărârea nr.06/02.02.2023 privind aprobarea Bugetului local inițial al Comunei Dolhești pentru anul 2023 și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023
Hotărârea nr.05/26.01.2023 privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ pe raza UAT COMUNA DOLHEȘTI, pentru anul școlar 2023 - 2024
Hotărârea nr.04/26.01.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/presare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
Hotărârea nr.03/26.01.2023 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL S.A.
Hotărârea nr.02/26.01.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, prin Actul Adițional nr. 2
Hotărârea nr.01/26.01.2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, revizuite 2021
Proiect de hotărâre nr. 169 din 20.01.2023 privind Bugetul local 2023 și Lista obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2023
Proiect de hotărâre nr. 169 din 20.01.2023 privind Bugetul local 2023 și Lista obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2023
Proiect de hotărâre nr. 169 din 20.01.2023 privind Bugetul local 2023 și Lista obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2023
06.01.2023 Publicație căsătorie Postică Ionuț și Bosneanu Ana-Maria
Hotărârea nr.44/24.11.2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dohești pentru trim. IV, anul 2022
Hotărârea nr.43/24.11.2022 privind aprobarea amplasării unor stâlpi de susținere a rețelei electrice pe domeniul public
Anexa la Hotărârea nr.42/24.11.2022
Hotărârea nr.42/24.11.2022 privind aprobarea Statutului Comunei Dolhești
Anexa la Hotărârea nr.41/24.11.2022
Hotărârea nr.41/24.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Dolhești
24.11.2022 Publicație căsătorie Onică Cristi Ionuț și Simiuc Nicoleta Cristina

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL DOLHEȘTI - ANUL 2023Documente pdf
Hotărârea nr.01/26.01.2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, revizuite 2021
Hotărârea nr.02/26.01.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, prin Actul Adițional nr. 2
Hotărârea nr.03/26.01.2023 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL S.A.
Hotărârea nr.04/26.01.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/presare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
Hotărârea nr.05/26.01.2023 privind organizarea/reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ pe raza UAT COMUNA DOLHEȘTI, pentru anul școlar 2023 - 2024
Hotărârea nr.06/02.02.2023 privind aprobarea Bugetului local inițial al Comunei Dolhești pentru anul 2023 și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023
Hotărârea nr.07/14.02.2023 privind aprobarea împuternicirii UAT Dolhești - Consiliul Local al Comunei Dolhești, a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15 Educație
Hotărârea nr.08
Hotărârea nr.09/30.03.2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT - COMUNA DOLHEȘTI în AGA ADIS Iași în vederea neaprobării modificării tarifelor de sortare, compostare, transfer și tratare mecano-biologică a deșeurilor aferente activităților de salubrizare din Contractul de delegare prin concesiune a operării stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași
Hotărârea nr.10/30.03.2023 privind aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul II, anul 2023
Hotărârea nr.11/30.03.2023 privind asocierea comunei Dolhești cu parteneri publici, privați și organizați din societatea civilă în vederea aderării la Asociația Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului”
Hotărârea nr.12/30.03.2023 cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiștile aflate pe raza unității administrativ teritoriale Comuna Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.13/27.04.2023 privind aprobare Strategie de Dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei delegării, pentru perioada 2023-2028
Hotărârea nr.14/27.04.2023 privind aprobare D.A.L.I., a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala Primară din satul Pietriș, sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin PNRR
Hotărârea nr.15/27.04.2023 privind aprobare D.A.L.I., a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectul de investiții „Reabilitare și modernizare Sediu Primărie Dolhești, sat Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin PNRR
Hotărârea nr.16/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în comuna Dolhești, județul Iași

Vizualizari: 27
Data creare: 15-02-2023 12:13:25

Comunicat de presă - Conferință de finalizare a proiectului NOEX

Solicitantul, Comuna Dolhești, jud. Iași, împreună cu partenerii: ASOCIAȚIA ”IUBIRE ȘI ÎNCREDERE”, ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOLHEȘTI, SC LA CONSEIL SRL, a derulat începând cu data de 14 februarie 2018, proiectul NOEX - Spune Nu Excluziunii Sociale, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, finalizat pe 29.10.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 26.168.006,58 lei, din care valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile este de 25.810.277,85 lei .

Perioada de implementare efectivă a proiectului este de 36 luni proiectul implementându-se în localitatea Dolhești județul Iași.

Obiectivul general al pro Citeste mai mult...

Documente pdf
Comunicat de presă - Conferință de finalizare a proiectului NOEX

Vizualizari: 99
Data creare: 28-10-2022 14:45:28

Formulare dosare înființare PFA - Proiect NOEX

Beneficiarii care doresc să participe a concursul de planuri de afaceri, pot depune aceste planuri între 26.10.2022 orele 14.00 și 27.10.2022 orele 16.00 în fizic la sediul primăriei Dolhești în intervalul orar 8.00 - 16.00 sau prin e-mail la adresa dplaton@yahoo.com.

Documente pdf
Formulare dosare înființare PFA

Vizualizari: 110
Data creare: 26-10-2022 13:41:04

Concurs mediator sanitar comunitar; conducător/șofer de utilaj (mecanic utilaj); (18.07.2022)

Primăria Comunei Dolhești, județul Iași organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante: - mediator sanitar comunitar, în cadrul compartimentului „Romi”; conducător/șofer de utilaj (mecanic utilaj), în cadrul compartimentului „Administrativ - Gospodărie comunală”.

Mai multe detalii puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante: - mediator sanitar comunitar, în cadrul compartimentului „Romi”; conducător/șofer de utilaj (mecanic utilaj), în cadrul compartimentului „Administrativ - Gospodărie comunală; (18.07.2022 proba scrisă)
Anunțuri Rezultate analiză selecție dosare la concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante: - mediator sanitar comunitar, în cadrul compartimentului „Romi”; conducător/șofer de utilaj (mecanic utilaj), în cadrul compartimentului „Administrativ - Gospodărie comunală; (18.07.2022 proba scrisă)
Anunțuri Rezultate notări: lucrări scrise, probe de interviu și rezultat final la concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant: - mediator sanitar comunitar, în cadrul compartimentului „Romi”
Anunțuri Rezultate notări: lucrări scrise, probe de interviu și rezultat final la concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant: - conducător/șofer de utilaj (mecanic utilaj), în cadrul compartimentului „Administrativ - Gospodărie comunală”

Vizualizari: 172
Data creare: 24-06-2022 16:27:42

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL DOLHEȘTI - ANUL 2022Documente pdf
Hotărârea nr.01/27.01.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Dolhești, pentru anul 2022
Hotărârea nr.02/27.01.2022 privind rețeaua școlară pe raza UAT Dolhești, pentru anul școlar 2022 - 2023
Hotărârea nr.03/27.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni, obiective și lucrări de interes local, pentru anul 2022
Hotărârea nr.04/09.02.2022 privind majorarea taxei speciale de salubrizare pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale pentru persoane fizice și juridice în comuna Dolhești pentru anul fiscal 2022
Hotărârea nr.05/09.02.2022 privind aprobarea Bugetului local și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2022
Hotărârea nr.06/24.02.2022 privind rectificarea/completarea Bugetului local al comunei Dolhești pentru anul 2022
Hotărârea nr.07/23.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședința extraordinară din 23.03.2022
Hotărârea nr.08/23.03.2022 privind rectificarea/suplimentarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. I, anul 2022
Hotărârea nr.09/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Școala Primară din satul Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice
Hotărârea nr.10/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare sediu primărie Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 - Valul renovării, axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice
Hotărârea nr.11/31.03.2022 pentru aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul II, anul 2022
Hotărârea nr.12/19.04.2022 privind rectificarea/suplimentarea Bugetului local al Comunei Dolhești pe trimestrul II, anul 2022
Hotărârea nr.13/15.05.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului „Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Dolhești, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
Hotărârea nr.14/31.05.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru, pentru achiziția produselor aferente anului școlar 2022-2023, în cadrul Programului pentru școli al României
Hotărârea nr.15/31.05.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 în Comuna Dolhești, Județul Iași
Hotărârea nr.16/30.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședința ordinară din 30.06.2022
Hotărârea nr.17/30.06.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Ciortești și Comuna Dolhești având ca obiect desfășurarea de activități culturale ale cursurilor de muzică în comuna Ciortești, județul Iași
Hotărârea nr.18/30.06.2022 privind aprobarea graficului de ședințe ordinare ale Consiliului local Dolhești, trimestrul III, anul 2022
Hotărârea nr.19/30.06.2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru anul 2022
Hotărârea nr.20/30.06.2022 privind aprobarea atribuirii unor spații pentru desfășurarea de activități sociale în cadrul proiectului „NOEX - Spune NU Excluziunii sociale” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Hotărârea nr.21/07.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședința extraordinară din 07.07.2022
Hotărârea nr.22/07.07.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții cu denumirea ”Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.23/07.07.2022 privind aprobarea atribuirii unor spații pentru desfășurarea de activități sociale în cadrul proiectului „NOEX - Spune NU Excluziunii sociale” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Hotărârea nr.24/28.07.2022 privind solicitarea de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție pentru proiectele finanțate în cadrul PNDR - Măsura 7.2
Hotărârea nr.25/28.07.2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru anul 2022
Hotărârea nr.26/25.08.2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. III, anul 2022
Hotărârea nr.27/25.08.2022 privind aprobarea actualizării Organigramei și a Statului de funcții, pentru Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.28/25.08.2022 privind delegarea reprezentantului Consiliului Local Dolhești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Dolhești
Hotărârea nr.29/31.08.2022 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici „Reabilitare și modernizare Școala Primară din satul Pietriș, comuns Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.30/31.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință extraordinară din 31.08.2022
Hotărârea nr.31/29.09.2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. III, anul 2022
Hotărârea nr.32/29.09.2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. III, anul 2022
Hotărârea nr.33/29.09.2022 pentru aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul IV, anul 2022
Hotărârea nr.34/29.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Dolhești în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității învățământului din cadrul Școlii Gimnaziale Dolhești
Hotărârea nr.35/07.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invetiții „Reabilitare și modernizare școala primară din satul Pietriș, comune Dolhești, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1
Hotărârea nr.36/07.10.2022 privind modificarea Listei de investiții pentru anul 2022
Hotărârea nr.37/27.10.2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trimestrul IV, anul 2022
Hotărârea nr.38/27.10.2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trimestrul IV, anul 2022
Hotărârea nr.39/27.10.2022 privind aprobarea înființării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza administrativă a comunei Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.40/11.11.2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2022
Hotărârea nr.41/24.11.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Dolhești
Anexa la Hotărârea nr.41/24.11.2022
Hotărârea nr.42/24.11.2022 privind aprobarea Statutului Comunei Dolhești
Anexa la Hotărârea nr.42/24.11.2022
Hotărârea nr.43/24.11.2022 privind aprobarea amplasării unor stâlpi de susținere a rețelei electrice pe domeniul public
Hotărârea nr.44/24.11.2022 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dohești pentru trim. IV, anul 2022

Vizualizari: 131
Data creare: 24-02-2022 15:16:44

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Dolhești - Perioada de referință 2021 - 2027

Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Consiliului Local și al Primăriei Comunei Dolhești pentru a furniza toate elementele necesare în abordarea problemelor și oportunităților cu care se confruntă comunitatea, în luarea de decizii locale echitabile, astfel încât să fie realizat un ghid de dezvoltare a localității în acord cu voința cetățenilor.

Obiectivul general al strategiei constă în stabilirea unui cadru general de dezvoltare a comunei Dolhești prin creșterea capacității economico-sociale pentru perioada 2021-2027, obiectiv conceput în corelație cu principiile dezvoltării durabile.

Comuna Dolhești trebuie să implementeze o viziune strategică în vederea dezvoltării durabile, în acord cu strategiile de dezvoltare Citeste mai mult...

Documente pdf
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Dolhești - Perioada de referință 2021 - 2027

Vizualizari: 191
Data creare: 23-07-2021 17:04:04

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL DOLHEȘTI - ANUL 2021

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL DOLHEȘTI - Anul 2021

Documente pdf
HCL Dolhești nr. 1 - 4 din 08.01.2021
HCL Dolhești nr. 5 - 7 din 21.01.2021
HCL Dolhești nr. 8 - 9 din 28.01.2021
HCL Dolhești nr. 10 din 25.02.2021
HCL Dolhești nr. 11 - 15 din 25.03.2021
HCL Dolhesti nr. 16 - 19 din 22.04.2021
HCL Dolhesti nr. 20 - 21 DIN 29.04.2021
Anexa la HCL nr. 21 din 29.04.2021 - Impozite și taxe locale
Hotărârea nr.22/27.05.2021 privind asigurarea suportului IT în vederea organizării Monitorul Oficial Local în format electronic
Hotărârea nr.23/03.06.2021 privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Dohești în relația cu AFIR, pentru realizarea proiectului de investiții cu denumirea „Achiziționare buldoexcavator”
Hotărârea nr.24/30.06.2021 pentru aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul III, anul 2021
Hotărârea nr.25/30.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru, pentru achiziția produselor aferente anului școlar 2021 - 2022, în cadrul Programului pentru școli al României
Hotărârea nr.26/29.07.2021 privind aprobarea Codului de etică pentru personalul din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.27/29.07.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de gospodărire, înfrumusețare și de mediu a comunei Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.28/29.07.2021 privind aprobarea constituirii Grupului de Inițiativă Locală - „Pietriș, comuna Dolhești”, pentru dezvoltarea comunității de romi, satul Pietriș, comuna Dolhești
Hotărârea nr.29/18.08.2021 privind solicitarea de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție pentru proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Construire rețea de canalizare și stație de epurare în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Modernizare DS1 - km 0+000 - 0+200 (DJ 244F - Livada moștenitorii Sava Mușat) și DC 69 - km 6+000 - 8+600
Hotărârea nr.30/18.08.2021 privind înlocuirea responsabilului legal al proiectului „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Construire rețea de canalizare și stație de epurare în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Modernizare DS1 - km 0+000 - 0+200 (DJ 244F - Livada moștenitorii Sava Mușat) și DC 69 - km 6+000 - 8+600 (limita intravilan satul Dolhești - limita intravilan satul Brădicești)
Hotărârea nr.31/26.08.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021 - 2027, pentru Comuna Dolhești, județul Iași
Hotărârea nr.32/13.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții cu denumirea „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.33/13.09.2021 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL II, pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.34/13.09.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: „Construire grădinița cu programul normal în sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.35/13.09.2021 privind aprobarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat, pentru obiectivul de investiții: „Construire grădinița cu programul normal în sat Pietriș, comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.36/13.09.2021 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții: „Construire și dotare dispensar medical în localitatea Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a
Hotărârea nr.37/13.09.2021 privind asigurarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat, pentru obiectivul de investiții cu denumirea: „Construire și dotare dispensar medical în localitatea Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a
Hotărârea nr.38/22.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții cu denumirea: „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași” finanțat prin PNDL - etapa a II-a
Hotărârea nr.39/22.09.2021 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează din bugetul de stat prin PNDL II, pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă și rețea canalizare în comuna Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.40/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. III, anul 2021
Hotărârea nr.41/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2021
Hotărârea nr.42/30.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Dolhești în Consiliul de Administrație, și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității învățământului din cadrul Școlii Gimnaziale Dolhești
Hotărârea nr.43/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general, pentru obiectivul de investiții cu denumirea „Reabilitare drumuri comunale și sătești în comuna Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.44/30.09.2021 privind aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul IV, anul 2021
Hotărârea nr.45/28.10.2021 privind aprobarea modificării CERERII DE FINANȚARE - anexa nr. 1 și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV - anexa 2, aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Dolhești, județul Iași” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021
Hotărârea nr.46/28.10.2021 privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE - anexa nr. 1 și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV - anexa 2, aferenți obiectivului de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și rețea de canalizare în sat Brădicești, comuna Dolhești, județul Iași” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021
Hotărârea nr.47/28.10.2021 privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE - anexa nr. 1 și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV - anexa 2, aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare drumuri comunale și sătești în satele Brădicești și Pietriș din comuna Dolhești, județul Iași” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021
Hotărârea nr.48/28.10.2021 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2021
Hotărârea nr.49/25.11.2021 privind implementarea proiectului „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Dolhești, județul Iași”
Hotărârea nr.50/25.11.2021 privind rectificarea Bugetului local al comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2021
Hotărârea nr.51/02.12.2021 privind rectificarea Bugetului local al comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2021
Hotărârea nr.52/14.12.2021 privind rectificarea Bugetului local al comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2021
Hotărârea nr.53/14.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență
Hotărârea nr.54/22.12.2021 privind rectificarea Bugetului local al comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2021
Hotărârea nr.55/22.12.2021 privind aprobarea înaintării spre finanțare a proiectului „O șansă la educație pentru copiii din comuna Dolhești, județul Iași” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Componentă 1 - Apel: POCU/987/6/26/Operațiune compozită O.S 6.3, O.S 6.6/26/ Operațiune compozită O.S 6.3, O.S 6.6.
Hotărârea nr.56/22.12.2021 privind aprobarea înființării unui număr de 4 centre sociale, pentru realizarea activităților în cadrul proiectului „ NOEX - Spune NU excluziunii sociale” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Hotărârea nr.57/22.12.2021 privind aprobarea graficului de ședințe ordinare ale Consiliului local Dolhești, trimestrul I, anul 2022

Vizualizari: 234
Data creare: 02-03-2021 15:17:36

Hotărârile Consiliului Local DolheștiDocumente pdf
Hotărârea nr.34/27.08.2020 privind instrumentarea proiectului: „Reabilitare și eficientizare sistem de iluminat stradal în comuna Dolhești, județul Iași” în vederea depunerii spre finanțare la M.D.R.A.P. prin Programul Naționale de dezvoltare locală Subprogramul „Modernizarea satului românesc”
Hotărârea nr.35/27.08.2020 privind aprobarea implementării proiectului de investiție „Achiziționare buldoexcavator” și a documentației indicatorilor tehnico-economici ai acestuia
Hotărârea nr.36/27.08.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru, pentru achiziția produselor aferente anului școlar 2020-2021, în cadrul Programului pentru școli al României
Hotărârea nr.37/27.08.2020 privind aprobarea Dispoziției nr.191/2020 privind rectificarea Bugetului local pentru trimestrul III, anul 2020
Hotărârea nr.38/27.08.2020 privind solicitarea de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție pentru proiectul „Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Construire rețea de canalizare și stație de epurare în satul Dolhești, comuna Dolhești, județul Iași; Modernizare DS1 - km 0+000 - 0+200 (DJ 244F - Livada moștenitorii Sava Mușat) și DC 69 - km 6+000 - 8+600 (limita intravilan satul Dolhești - limita intravilan sa
Hotărârea nr.39/27.08.2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trimestrul III, anul 2020
Hotărârea nr.40/04.09.2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trimestrul III, anul 2020
Hotărârea nr.41/24.09.2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. III și trim. IV, anul 2020
Hotărârea nr.42/24.09.2020 privind suplimentarea contribuției proprii în cadrul proiectului NOEX - Spune Nu Excluziunii sociale
Hotărârea nr.43/13.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședința ordinară din 13.11.2020
Hotărârea nr.44/13.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dolhești, pentru mandatul 2020 - 2024
Hotărârea nr.45/13.11.2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Dolhești pentru mandatul 2020 - 2024
Hotărârea nr.46/13.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Dolhești și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Dolhești în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS
Hotărârea nr.47/13.11.2020 privind completarea Consiliului de Administrație și Comisia de evaluare și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale Dolhești
Hotărârea nr.48/13.11.2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2020
Hotărârea nr.49/13.11.2020 privind aprobarea proiectului „E-ÎNVĂȚARE, EDUCAȚIE DIGITALĂ PENTRU TOȚI COPIII DIN COMUNA DOLHEȘTI, JUD. IAȘI” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020
Hotărârea nr.50/03.12.2020 privind rectificarea Bugetului local al Comunei Dolhești pentru trim. IV, anul 2020
Hotărârea nr.51/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 în Comuna Dolhești, Județul Iași
Hotărârea nr.52/21.12.2020 privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
Hotărârea nr.53/21.12.2020 privind aprobarea Dispoziției nr.368/2020 privind rectificarea Bugetului local pentru trimestrul IV anul 2020
Hotărârea nr.54/21.12.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni, obiective și lucrări de interes local, pentru anul 2021
Hotărârea nr.55/21.12.2020 privind aprobarea graficului de ședințe ordinare a Consiliului local Dolhești, trimestrul I, anul 2021
Hotărârea nr.56/21.12.2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Dolhești, pentru anul 2021

Vizualizari: 216
Data creare: 31-12-2020 01:32:39

Numerotare sectii de vot alegeri locale 2020 - județul Iași

Anunt privind sediul, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare - alegeri locale 2020 - județul Iași

Documente pdf
Anunt privind sediul, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare-alegeri locale 2020

Vizualizari: 253
Data creare: 11-09-2020 14:54:57

Anunt privind sediul, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare-alegeri locale 2020

Anunt privind sediul, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din circumscriptia electorală nr. 31 Dolhești, județul Iași -alegeri locale 2020

Documente pdf
Anunt privind sediul, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare-alegeri locale 2020

Vizualizari: 279
Data creare: 11-09-2020 00:39:33

Hotărârile nr. 30 - 33 din 30.07.2020

Hotărârile nr. 30 - 33 din 30.07.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 30 - 33 din 30.07.2020

Vizualizari: 239
Data creare: 01-09-2020 15:45:16

Hotărârile nr. 26 - 29 din 25.06.2020

Hotărârile nr. 26 - 29 din 25.06.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 26 - 29 din 25.06.2020

Vizualizari: 238
Data creare: 01-09-2020 15:41:23

Hotărârea nr.2 și proces verbal de afișare

Hotărârea nr.2 și proces verbal de afișare

Vizualizari: 282
Data creare: 16-08-2020 09:15:02

Hotărârile nr. 23 - 25 din 29.05.2020

Hotărârile nr. 23 - 25 din 29.05.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 23 - 25 din 29.05.2020

Vizualizari: 314
Data creare: 08-07-2020 11:49:08

Lista salarii la 31 martie 2020

Lista salarii la 31 martie 2020 cf. art.33 , alin 1) din Legea 153/2017

Documente pdf
Lista salarii la 31 martie 2020 cf. art.33 , alin 1) din Legea 153/2017
Lista salarii 30.09.2020

Vizualizari: 404
Data creare: 11-05-2020 13:07:17

Hotărârile nr.18 - 22 din 30 aprilie 2020

Hotărârile nr. 18 - 22 din 30 aprilie 2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 18 - 22 din 30 aprilie 2020

Vizualizari: 383
Data creare: 05-05-2020 10:49:15

Inchiriere islaz comunal Dolhesti

Inchiriere islaz comunal Dolhesti

Documente pdf
Inchiriere islaz comunal Dolhesti
Caiet de sarcini_inchiriere islaz comunal Dolhesti

Vizualizari: 393
Data creare: 14-04-2020 12:38:20

Hotărârile nr. 15 - 17 din 26.03.2020

Hotărârile nr. 15 - 17 din 26.03.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 15 - 17 din 26.03.2020

Vizualizari: 397
Data creare: 02-04-2020 16:41:00

Hotărârile nr. 7 - 14 din 27.02.2020

Hotărârile nr. 7 - 14 din 27.02.2020

Documente pdf
Hotărârile nr. 7 - 14 din 27.02.2020

Vizualizari: 385
Data creare: 02-04-2020 16:28:06

Comuna Dolhești - Istoria comunei

Localizare comuna Dolhești, județul IașiTeritoriul comunei Dolhești se află la 50 de km de municipiul lași și la 27 km de municipiul Huși, fiind traversat prin partea de NE și E de drumul naţional lași-Huși și de râul Crasna cu afluenţii săi: Crăsniţa, Cetăţuia și Pietri

Concurs mediator sanitar comunitar; conducător/șofer de utilaj (mecanic utilaj); (18.07.2022)

Concurs mediator sanitar comunitar; conducător/șofer de utilaj (mecanic utilaj); (18.07.2022)

Anunț concurs Funcții publice de execuție vacante (04.08.2022)

Anunț concurs Funcții publice de execuție vacante (04.08.2022)

Formulare dosare înființare PFA - Proiect NOEX

Formulare dosare înființare PFA - Proiect NOEX

Comunicat de presă - Conferință de finalizare a proiectului NOEX

Comunicat de presă - Conferință de finalizare a proiectului NOEX