Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


DESPRE COMUNĂ --> Activităţi economice

Economia locală

Activitatea economică locală predominantă la nivelul comunei Dolhești, o constitutie agricultura, cu precădere de subzistență. Față de această constatare, activitatea agricolă comportă cele mai mari riscuri, prin dependența față de condițiile meteo. Capacitatea redusă a producătorilor agricoli de a interveni pentru a diminua impactul negativ al factorilor climatici, se datorează lipsei și insuficienei dotărilor pentru agricultură: sisteme de irigații, lucrări antierozionale, îndiguiri.

Astfel, conform MADR nonperformanţa producţiei agricole anuale este generată, în primul rând, de dependenţa încă (prea) ridicată de condiţiile meteorologice anuale (meteo-dependenţa producţiei agricole) deoarece sistemele de irigaţii sunt, în mare parte, degradate și nefuncţionale, echiparea precară a fermelor cu instalaţii de irigare și costul ridicat al apei pentru irigat, dar și datorită folosirii unor tehnologii agricole învechite, cu consum redus din categoria inputurilor care susţin performanţa (îngrășăminte, substanţe de protecţia culturilor) și cu echipamente tehnice depășite din punct de vedere  al consumului de energie și al productivităţii.

Din punct de vederea economic, evoluţia comunei Dolhești s-a desfășurat după un tipar asemănător multor alte comune din judeţul lași. Înainte de 1990, în ciuda distanţelor relativ mari între comuna Dolhești și centrele urbane lași și Huși, industrializarea masivă a acestor municipii a absorbit un număr mare de locuitori ai comunei.În același timp, perioada de colectivizare și cooperativizare din mediul rural a condus la o dezvoltare oarecum superioară a agriculturii comunei Dolhești, dezvoltare facilitată de condiţiile cadrului natural local.

Astfel, existau mai multe ferme, specializate în domeniul viticol și pomicol, mai ales livezi de vișini, caiși, pruni, piersici. Restructurarea și încetarea activităţii multor unităţi industriale după 1990, a determinat disponibilizarea forţei de muncă locale, reducerea navetismului comună - oraș și reorientarea către agricultură, care a jucat rol de refugiu economic după 1990. În prezent, agricultura reprezintă principalul domeniu care susţine economia comunei Dolhești.

Vizualizari: 165
Data creare: 06-01-2020 20:56:54

Comuna Dolhești - Istoria comunei

Localizare comuna Dolhești, județul IașiTeritoriul comunei Dolhești se află la 50 de km de municipiul lași și la 27 km de municipiul Huși, fiind traversat prin partea de NE și E de drumul naţional lași-Huși și de râul Crasna cu afluenţii săi: Crăsniţa, Cetăţuia și Pietri

Anunt concurs ocupare 3 posturi contractuale

Anunt concurs ocupare 3 posturi vacante de responsabil proces în cadrul proiectului “NOEX- Spune Nu Excluziunii Sociale” cod MySMIS 112764, cu finanțare prin POCU 2014 – 2020 sectiunea Program POCU 2014-2020