Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC --> Achiziţii publice

Achiziții publice 2016Documente pdf
Anunț de intenție solicitare oferte de preț pentru servicii de cadastru având ca obiect: „Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în comuna Dolhești, județul Iași - 2016” cod CPV 71354300-7 (Servicii de cadastru) prin achiziție directă, conform prevederilor art.7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile directe
Declarație interese cadastru
Formulare
Specificații tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Anunț achiziție directă de „Servicii de catering” (23.08.2016) cod CPV 55524000-9 pentru obiectivul de investiție: PEL081, „PROACTIV ÎN SPIRIT EDUCATIV”, finanțat în APELUL LOCAL din cadrul Programului RO10 „Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, din fonduri provenite de la Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)
Documentație de achiziție servicii de catering
Contract de servicii catering
Caiet de sarcini Măsurători cadastrale în comuna Dolhești Legea 165/2013/ întocmire documentații tehnice pentru titluri de proprietate (25.10.2016)
Declarație privind datele de identificare ale persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante
Formulare cadastru

Vizualizari: 131
Data creare: 12-12-2019 15:07:44

Legea achizițiilor publice

Legea achizițiilor publice

Documente pdf
Legea Achizitiilor Publice (publicata in data de 21 07 2015)

Vizualizari: 146
Data creare: 11-12-2019 15:28:03

Comuna Dolhești - Istoria comunei

Localizare comuna Dolhești, județul IașiTeritoriul comunei Dolhești se află la 50 de km de municipiul lași și la 27 km de municipiul Huși, fiind traversat prin partea de NE și E de drumul naţional lași-Huși și de râul Crasna cu afluenţii săi: Crăsniţa, Cetăţuia și Pietri

Anunt concurs ocupare 3 posturi contractuale

Anunt concurs ocupare 3 posturi vacante de responsabil proces în cadrul proiectului “NOEX- Spune Nu Excluziunii Sociale” cod MySMIS 112764, cu finanțare prin POCU 2014 – 2020 sectiunea Program POCU 2014-2020