18 Feb

– REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

– REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

– CODUL DE CONDUITĂ AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI

– CODUL DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI DOLHEȘTI, JUDEȚUL IAȘI